Szybka rezerwacja terminu

+48 12 442 41 61, kom. 600 422 883

Dr n. med. Justyna Łyszczarz

Specjalista ortodoncji

Dyplom lekarza stomatologa uzyskała w 2000r. na Wydziale Lekarskim Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Ortodoncji Instytutu Stomatologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, które zakończyła obroną pracy doktorskiej zatytułowanej „Wady zgryzu u dzieci a zaburzenia sposobu oddychania” uzyskując stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych. Praca doktorska została wyróżniona przez Towarzystwo Lekarskie prestiżową nagrodą im. Prof. Marka Sycha.

W marcu 2009r. ukończyła specjalizację uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji. Podczas 7-letniej pracy w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej brała czynny udział w badawczej, dydaktycznej i klinicznej działalności Oddziału Ortodoncji, co zaowocowało dużą liczbą publikacji w czasopismach naukowych oraz licznymi wystąpieniami na krajowych i zagranicznych konferencjach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Stale doskonaląc swoje umiejętności w dziedzinie ortodoncji uczestniczy w licznych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, co sprzyja wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i najnowszych osiągnięć nauki w praktyce lekarskiej. Oprócz szerokiej gamy widocznych aparatów stałych i ruchomych, wprowadziła do swojej praktyki innowacyjną metodę leczenia z zastosowaniem niewidocznych aparatów lingwalnych w systemie „Incognito”, podnosząc tym samym jakość i komfort pacjentów w zakresie leczenia ortodontycznego.

Zobacz innych specjalistów

  • bezpłatny parking
  • udogodnienia dla niepełnosprawnych
  • klimatyzacja
  • gorący bufeT
  • darmowy internet
  • RTG